Mana balta māmulīte mani balti audzināja,

Apvilkusi baltu kreklu, pacēlusi saulītē.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti par baltās krāsa nozīmi latviešu tautas dziesmās, iniciācijas rituālos un buramvārdos stāsta folkloriste Janīna Kursīte. Otrā saruna.

Vārda 'balts' nozīmes foklorā. Stāsta pētniece Janīna Kursīte. Pirmā saruna