Aurēdama, Vēja māt, remdējies vakarā!
Gana biji piekususe, meža galus locīdama,
Meža galus locīdama, jūras viļņus bangodama.

Par vēju tautas dziesmās, mīklās, teikās, ticējumos, buramvārdos un sakāmvārdos tradicionālās kultūras raidījuma Laika Ritu Raksti iztaujājam "Vēju grāmatas" autori Edīti Olupi.