„Vīri karā vai jūrā, dzied par vienu un to pašu - par mājām, ilgām pēc dzimtenes un, protams, par meitenēm!" Savā 30 gadu jubilejā latviešu karavīru dziesmas un jūras braucēju, zvejnieku un pārcēlāju dziesmas dzied vīru kopa "Vilki".