Vizin, vizin, braucin, braucin, Metenīša vakarā, toldarō, toldarō!
Ja nevizin, ja nebraucin, tad neauga lieli lini, toldarō, toldarō!

Ar Meteņdienu sākas jauns saimnieciskais gads. Ar dziesmām to sagaida folkloras kopu "Krāce", "Laiva", "Kokle", "Skandinieki", "Grodi" un "Burdons" dalībnieki.