Kur ziedēja tādi ziedi, kādi manā pūriņā:

Gaiļa pieši, vanag' nagi, diži krusti, līkumiņi.

Tradicionālās kultūras raidījumā "Laika Ritu Raksti" runājam par zalkša jeb čūskas zīmi, jo latvieši jau no senseniem laikiem Zalkti ir uzskatījuši par vissvētāko čūsku sugu, kurai esot pieejama visa mūsu zemes gudrība. Par šo tematu raidījuma viesus: folkloristi Janīnu Kursīti, arheologu Gunti Zemīti un mākslinieci, vēsturnieci, etnogrāfi Aneti Karlsoni uzrunā raidījuma vadītāja Iveta Medene.