Riti, saulīt, ritēdama zelta zarus zarodama,
Pamet manam mūžiņam kaut jel vienu atzarīti.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika Ritu Raksti par zelta krāsu latviešu tautas dziesmās iztaujājam folkloristi Janīnu Kursīti.

Latviešu tautas dziesmas, kurās minēta šī krāsa, dzied folkloras draugu kopa "Skandinieki", "Savieši", Iveta un Vidvuds Medeņi.