Zila zaļa gaisma plauka bez saulītes vakarā;
Tā nebija zaļa gaisma, tā bij mana jauna Laime.

Tradicionālās kultūras raidījumā Laika ritu raksti par zaļās krāsas nozīmi latviešu tautasdziesmās stāsta folkloriste Janīna Kursīte. Latviešu tautas dziesmas, kurās minēta zaļā krāsa, dzied Iveta un Vidvuds Medeņi.