1989. gada 23. augustā aptuveni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai pieminētu 1939. gada 23. augustā starp Vāciju un PSRS parakstīto Molotova-Ribentropa paktu un vienam otru stiprinātu cīņā par kopīgu mērķi – Baltijas valstu neatkarības atgūšanu. 2009. gadā akcija Baltijas ceļš iekļauta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā, tādējādi apliecinot akcijas nozīmīgumu pasaules mērogā. Akcijā piedalījās arī daudzi latgalieši.

Šodien runāsim ar gan tajā laikā, gan šodien aktīvajiem latgaliešiem, kas šodien gan vairāk sastopami un darbojas Rīgā – jurists Agris Bitāns, bijusī Radio Brīvā Eiropa žurnāliste un laikraksta “Moras zeme” galvenā redaktore, šobrīd tūrisma nozares pārstāve Valda Madalāne un Dzintars Zaļūksnis, savulaik laikraksta “Diena” žurnālists, šobrīd interneta portāla “InfoTop” līdzīpašnieks -, lai pārrunātu, ko viņiem nozīmēja tas laiks, kad trīs Baltijas valstis sadevās rokās, un kā viņi vērtē šos 30 gadus, kas no akcijas laika pagājis, ne vien Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs.