Ik gadu barikāžu atceres laikā Rēzeknes novada Bērzgales pagastā vietējie iedzīvotāji, daudzi no kuriem bija barikāžu aculiecinieki un aktīvi līdzdalībnieki, rīko atmiņu pēcpusdienu, lai kopīgi pieminētu būtisko Latvijai laiku, kā arī lai pieredzēto pastāstītu vietējai jaunākajai paaudzei - skolēniem. Barikāžu laika spilgtākajos atmiņā palikušajos notikumos pēc atceres pasākuma aicinājām dalīties tā laika aculieciniekus - bērzgalieti, šoferi Artūru Gailumu, vietējās pagasta pārvaldes vadītāju Arvīdu Dunski un kādreizējā Preses nama vadītāja Kazimira Dundura dēlu Aivaru Dunduru - kas neslēpa latgaliešiem bijusi ne mazāk būtiska loma barikāžu laikā, kā citu novadu latviešiem. Zaķusalā sargāt televīzijas torni bija ieradušies daudzi tieši no Latgales.