Ieskandinot jauno mācību gadu šoreiz saruna par skolu, izglītības sistēmu un skolotāja darba novērtējumu šodien ar Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas skolotāju, Ata Kronvalda balvas laureāti Ritu Kļaviņu. Ata Kronvalda balva, kas nodibināta 1988.gadā, katru gadu tiek piešķirta skolotājiem, zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā.