Izglītības un zinātnes ministrija rosinājusi noteikt stingras prasības universitātes statusa saņemšanai. Piemēram, vismaz 65% akadēmiskā personāla jābūt ar doktora grādu, jānodrošina vismaz 15% ārvalstu studentu īpatsvars, kā arī studējošo skaits nedrīkst būt mazāks par 4 tūkstošiem. Šīs nedēļas sākumā Daugavpils Universitātes Studentu padome uzsaukusi aicinājumu studējošos izteikt viedokli par šo Izglītības un zinātnes ministrijas konceptuālo ziņojumu un prezentēto augstākās izglītības iestāžu tipoloģiju pēc noteiktiem kritērijiem. Saskaņā ar ziņojumu Daugavpils Universitātes nekvalificējas universitātes statusam neatbilstoša studējošo skaita dēļ, kas nozīmē universitātes iespējamu reorganizāciju nākotnē par augstskolu. Saskaņā ar ministrijas nesen izvirzītajiem kritērijiem universitātes statusam vairs neatbilst arī Liepājas augstākās izglītības iestāde, par ko nesen plašākai sabiedrībai jau paudusi savu sašutumu, jo šādu izmaiņu rezultātā secen varētu iet universitātēm paredzētā nauda, arī sarukt studentu skaits. Cita starpā Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka visi kritēriji nebūšot jāizpilda par 100% un arī studentu skaits nebūšot kā kritērijs visbūtiskākais. Turklāt kritēriji vēl nav apstiprināti, bet tikai nodoti augstskolām apspriešanai.

Par Daugavpils Universitātes nākotni, perspektīvām un iespējamo statusa maiņu tuvākā vai tālākā nākotnē skaidrojam kopā ar rektori Dr. Psych. Irēnu Kokinu, rektora vietnieks attīstības jautājumos Jāni Kudiņu un Studentu padomes pārstāvi Ilmāru Mežaraupu.