Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātā jaunā novadu reformas karte izraisījusi diskusijas vairākās Latgales pašvaldībās, jo vispirms paredz lielākās reģiona pilsētas apvienot ar blakus esošajiem novadiem un ne visos gadījumos ņēmusi vērā iedzīvotāju pārvietošanās paradumus. Kādu nākotni novadu reformā saredz paši Latgales pašvaldību vadītāji, par to runājam kopā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču, Daugavpils novada priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Rasčevski un iespējams nākotnē viena no mazākajiem novadiem Latvijā šībrīža vadītāju - Līvānu novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu.

 

Raidījuma video: