Par to, kādi ieņēmumi un kādi izdevumi šim gadam plānoti Latgales pašvaldībās, par prioritātēm, izaicinājumiem, par jaunizveidoto pašvaldību stratēgiskajiem īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem un iedzīvotāju ieguvumiem 2022.gadā un par pašvaldību pieņemtajiem budžetiem runājam ar Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Trūli, Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Raščevski, Preiļu novada domes priekšsēdētāju Āriju Vucānu un Balvu novada domes priekšsēdētāju un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes vadītāju Sergeju Maksimovu.