Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” nesen akcentēja pēdējos gados samilzušu problēmu tūrisma un viesmīlības jomā, kur savus pakalpojumus piedāvā arī publiskās personas jeb valsts un pašvaldības iestādes, tādējādi radot konkurences kropļojumu konkrētās nozares uzņēmējdarbības tirgū. Kamēr “Lauku ceļotājs” visai asi izsakās par to, ka pašvaldības un valsts institūcijām nav jāiesaistās pakalpojumu sniegšanā, ļaujot to darīt vienīgi privātajam sektoram jeb uzņēmējiem, Latgales pašvaldību pārstāvji konkurences kropļojumu sfērā tik lielā mērā nesaskata, uzskatot, ka ir jomas, kur pašvaldība veidojot tūrisma objektus tieši palīdz attīstīties uzņēmējdarbībai.

Diskusijā, par to kādas perspektīvas Latgales tūrisma nozares pārstāvji saskata problēmas risināšanā, piedalās Vārkavas novada Arendoles muižas īpašnieks Arvīds Turlajs, Rēzeknes novada Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne un Rēzeknes viesnīcas "Latgale" īpašnieks Donāts Vanags.