Uzsākoties ikgadējai preses abonēšanas kampaņai, ik gadu aktualizējas jautājums arī par reģionālās preses auditorijas samazināšanos, izdevumu piegādes sadārdzināšanos un izdzīvošanas iespējām. Tādēļ šoreiz raidījumā aicinām vietējo Latgales laikrakstu pārstāvjus - Inesi Minovu laikraksta "Latgales Laiks" redaktori, Ivetu Leikumu laikraksta "Ezerzeme redaktori un laikraksta "Rēzeknes Vēstis" žurnālisti Aleksandru Elksni-Pavlovsku - lai aktualizētu reģionālās preses iespējas, izaicinājumus un problēmas, lai pārrunātu dzīvotspēju, lasītāju pirktspēju, medījpratības un medijkritikas jautājumus un konkurenci ar pašvaldību izdevumiem.