Spēlē piedalās: Arturs Mālnieks, Mareks Kilups, Ilze Trumpele un Liene Mekša.