Spēlē piedalās: Jānis Kronis, Sandis Saulītis, Māris Romanovskis un Anita Zaļaiskalne.