Spēlē piedalās: Raimonda Arāja, Dainis Budrevičs, Arvis Budrevičs un Elīna Baltroka-Budreviča.