Spēlē piedalās Roberts Veics, Juris Tiltiņš, Alberts Auziņš un Ainārs Gabranovs.