Spēlē piedalās Jānis Barbans, Andris Spricis, Juris Iesaliņš un Ojārs Kaņepājs.