Spēlē piedalās Iluta Zvaigznekalne, Juris Iesaliņš, Liene Mekša un Nauris Mancēvičs.