Spēlē piedalās: Varis Meška, Andris Stepītis, Aivars Kriķītis, Ojārs Kaņepājs.