Mums, žurnālistiem, ir sajūta, ka viss jau zināms un pateikts. Un tomēr pasaule ir kļuvusi sarežģītāka un līdz ar to ir mainījušies arī mediji. Pirmajā raidījumā Mediju anatomija uz sarunu aicinām Latvijas Radio Galveno redaktori Anitu Braunu un runājām, par to, kāpēc radio veido raidījumu par medijiem.

Sarunā Anita Brauna atzina, ka arī viņai reizēm ir sajūta, ko gan cilvēki nezina par medijiem, viss taču ir tik skaidrs.

“Bet īstenībā nav tā, kā visi saprot, kāpēc redakcijas izvēlās stāstīt vienu vai otru lietu un kaut ko citu nestāstīt, un mums tas ir jāskaidro. Viss, ko es esmu pēdējā gada laikā iemācījusies par medijiem un sabiedriskajiem medijiem, liecina par to, ka mums ir daudz aktīvāk, nekā mēs esam raduši domāt, jāstāsta par sevi,” atzīst Anita Brauna.

Ar Anitu Braunu runājām par viņas pirmā gada darba pieredzi Latvijas Radio Galvenās redaktores amatā, par izmaiņām LR1 saturā, kādas tendences redzamas radio klausītāju pētījumos un kādi izaicinājumi 2023. gadā būs Latvijas Radio 4.