Pēc dažām dienām Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta veidotajai ikvakara ziņu pārraidei "Panorāma" apritēs 65 gadi kopš pirmā raidījuma. Mediju anatomija dodas ciemos pie televīzijas kolēģiem, lai viņus apsveiktu svētkos un pārrunātu, kas pašlaik ziņu redakcijā ir aktuāls.

LTV Ziņu dienesta vadītāja Iveta Elksne atzīst, ka šis ir laiks, kad dienests pārdomā vērtības, jo vairs nevar vienkārši runāt par neitralitāti kara kontekstā. Pirms dažiem gadiem tas pat nebija iedomājams, ka žurnālisti varētu ieņemt pozīciju.

Jebkurš laiks ziņu dienestiem ir pilns dažādu izaicinājumu, tāpēc novēlam spēku un arī prieku kolēģiem, darot savu darbu, kas mums visiem ir ļoti vajadzīgs. 

Paldies Inai Strazdiņai, Ivetai Elksnei un Jānim Gestem no "Panorāmas" par atrasto laiku sarunai.