Žurnāliste un bijusi Augstākās padomes deputāte, šobrīd „4.maija deklarācijas kluba” biedre Velta Čebotarenoka ar saviem rakstiem un aktivitātēm veicinājusi mūsu tautas garīgo atmodu jau tad, kad doma par brīvu Latviju bija tikai tāla ilūzija. Viņa izdzīvojusi atmodu, barikādes un valsts neatkarības atjaunošanu un 1990. gada 4. maijā balsoja par Latvijas neatkarību. Pati par sevi stāsta: „Esmu liela optimiste, dzīvē esmu izgājusi cauri ļoti smagām situācijām, bet, jo smagāk man uz muguras uzveļas kāds baļķis, jo sparīgāk es cenšos iztaisnoties. Ja ir grūti, padomājiet kaut vai par mūsu tautastērpiem, par Lielvārdes jostu, par mūsu sarkanbaltsarkano karogu – vai kas var būt skaistāks un stiprāks par šiem simboliem?”