31. maijā tika atklāts projekts „Zvaigznāja kubs” - muzikāli izglītojoša programma bērniem un jauniešiem, kas šajā vasarā bez maksas norisināsies visā Latvijā. Idejas autore un realizētāja ir mūziķe Agnese Rozniece (Rakovska).

Pasākuma „Zvaigznāja kubs” mērķis ir bērnu un jauniešu auditorijai dot ieskatu mūzikas pamatos, piedāvājot diskusijas, meistarklases un brīvo mikrofonu pašizpausmei, lai mūzikā ieinteresētu arī tos, kuriem nav specifiskas izglītības.

„Darbs radošajā industrijā ir multidisciplinārs un tas pieprasa plašu kompetenci dažādās jomās. Es ticu, ka Latvijas jauniešiem piemīt spējas nākotnē radīt produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Tādēļ ceru, ka „Zvaigznāja kubs” meistarklases radīs impulsus apzināties un pašiem noticēt savam radošumam,” saka Agnese.

Agnese piekrīt, ka mūzikas industrija ir samērā skarba un varbūt pat nežēlīga vide. Viņa uzskata, ka tādai tai arī ir jābūt, jo cilvēkiem ir jāpatērē maksimāli labākais.

"Nežēlīga viņa ir ne tikai pēc kādām kvalitātes latiņām, bet arī par to, cik interesants ir mākslinieka liktenis, cik ļoti viņš vēlās realizēt kādus ideālus, bet tad ir tā ikdiena, un tur taču ir tie trauki un rēķini un kaut kādas tādas materiālās lietas," vērtē Agnese.

"Es esmu strādājusi ar cilvēkiem, esmu redzējusi reālus ģeniālus cilvēkus, kuriem piedāvāju - sākam strādāt, darām, es "izgrūdīšu" tevi ārā. Un viņi vienkārši pazūd, un viņiem nav šīs darba disciplīnas. Tāpēc arī "Zvaigznājs" pēc savas uzbūves nav tikai tāda radoša ezotēriska vide, mēs visi būsim mākslinieki. Nē, tā ir projektu vadība," turpina Agnese.

"Projektu vadība ar radošiem cilvēkiem ir vitāli nepieciešama, ja tu vēlies ar savu sirdslietu nopelnīt šo naudu un lai ši industrija tevi neizgriež kā lupatu cauri, tev ir tomēr jāmāk zināt, kas ir "ekselis", kas "share dokuments", kas ir "google team" . Tas viss tev ir jāzina, un tas jau šobrīd ir kā apriori bezmaz vai.

Tāpēc arī mūziķiem saku: tu esi atnācis, tu vēlies realizēties, bet projekts nav par tevi vairs, projekts jau ir ar nosaukumu ar konceptu. Man ļoti patīk šī pirmā fāze, es dievinu šīs fāzes."

Agnese uzskata, ka svarīgi ir dalīties, nebaidīties stāstīt par to, ko tu gribi. Man liekas, ka cilvēkiem bieži vien ir bailes iedomāties un izdomāt, kā varētu izskatīties, tas ko viņš grib.Ja nevari galvā vizualizēt, kā vari reālā dzīvē izdarīt.

"Es zinu, cik daudz grābekļiem esmu uzkāpusi savā profesionālajā darbībā un mans uzdevums uzdevums ir izvest cauri mīnu laukam un būt advokātam un neuzkāpt uz tām pašām mīnām, kur nevajag kāpt," bilst Agnese.

Viss laiks tiek veltīts projektam un nav laika gleznošanai reāli. Šobrīd tas notiek vairāk galvā un domās.

"Man ļoti patīk gleznot. Vizuālā pasaule ir mana ideju pasaule. Es tajā dzīvoju. Tā ir pasaule, no kuras nāk dziesmas manā gadījumā. Daudzi man teikuši, ka, klausoties manas dziesmas, redz šos attēlus. Man tas sākas ar attēliem galvā," atklāj Agnese.