Latviešu dzīvestāsti mūsu pašu zemē stāstīti no paaudzes paaudzē, taču, cik tos pazīst citur pasaulē? Šo un citus jautājumus vaicāsim šī vakara Monopola viešņai - pasaulē pazīstamai latviešu antropoloģei, Bristoles universitātes emeritētai profesorei un Latviijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošai pētniecei Viedai Skultānei.