Uldis Pīlēns ir arhitekts, uzņēmējs, industriālā koncerna UPB holdings dibinātājs un viens no Integrālās izglītības institūta veidotājiem. Viņš saņēmis Latvijas Darba devēju konfederācijas piešķirto balvu „Gada tautsaimnieks" kā apliecinājumu tam, ka viņa veikums Latvijas ekonomikā vērtējams ar visaugstāko kvalitātes zīmi.

Savukārt, Integrālās izglītības institūts piedāvā daudzpusīgus izglītojoši mainošus kursus, respektējot mūsdienu pasaules izaicinājumus un uzdevumus. Institūta redzējums sakņojas pārliecībā par cilvēku kā garīgi, psihiski, ķermeniski un sociāli vienotu būtni. Līdzsvarotas attiecības starp šīm nereti atdalītajām jomām ir jēgpilnas un iedvesmojošas dzīves priekšnosacījums.