Vai Dievs ir izpētams? Vai viņa portrets, kādu esam katrs zīmējuši savā iekšienē, ir tikai paša egoisma atspulgs? Šovakar Monopolā meklējam zināšanas, kas atbrīvo un izved svaigā gaisā. Mūsu viešņa Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne, profesore, mācītāja Dace Balode.

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne, profesore, mācītāja - šie ir daži no atslēgvārdiem, ar kuriem iespējams raksturot Daci Balodi. Teoloģiju studējusi Latvijas Universitātē, kā arī Bāzeles un Bernes Teoloģijas fakultātēs Šveicē, Tībingenes universitātē Vācijā, savukārt doktora diplomu ieguvusi Igaunijā - Tartu Universitātes Teoloģijas fakultātē.

Par mācībspēku Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē Dace Balode strādā kopš 2000. gada, bet kopš 2015. gada ir šīs fakultātes dekāne. Viņas akadēmiskās intereses saistās ar biblisko teoloģiju un tekstu interpretācijas teorijām un vēsturi, kā arī sievietes lomu kristīgajā tradīcijā. Šajās jomās Dace ir publicējusi savus pētniecības darbus, tostarp monogrāfiju “Dievkalpojums Korintā” 2011. gadā, kas veltīta kristīgā dievkalpojuma pirmsākumiem. Viņa ir arī viena no Toma evaņģēlija tulkotājām.

Dace Balode ir Eiropas sieviešu teoloģu apvienības biedre, arī Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības valdes locekle. 2018. gadā Dace ordinēta par mācītāju Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīcā ārpus Latvijas - Latvijas prāvesta iecirknī, un kopš 2020. gada viņa ir Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītāja.

Un vēl - Dace uzskata, ka ir svarīgi, lai notiktu dialogs starp reliģiju, zinātni un mākslu, un, pēc viņas domām, baznīcas telpa ir tā, kurā šāds dialogs var notikt.