Brīvprātība – mana sirdsbalss. Šovakar Monopolā uzvelkam Sarkanā krusta karogu, kurš pasaulē plīvo jau vairāk nekā 150 gadus. Par to, kā šīs organizācijas cilvēki iesaistās un palīdz šodien, saruna ar biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Starptautisko un sabiedrisko attiecību programmas vadītāju Agnesi Trofimovu.

No nelielas Latvijas pilsētas līdz lielai un starptautiskai organizācijai - tas ir stāsts par Agnesi Trofimovu. Skolas gaitas sākusi Alūksnē, vēlāk mācības turpinājusi Rīgā, studējusi angļu filoloģiju, kā arī ieguvusi personāla speciālista kvalifikāciju Biznesa vadības koledžā.

Tālāk ceļš vedis uz Nīderlandi, kur Agnese ieguvusi bakalaura grādu starptautiskajā cilvēkresursu vadībā Saksionas Lietišķo zinātņu universitātē, savukārt pagājušajā gadā Latvijā viņa saņēmusi maģistra grādu stratēģiskajā un sabiedrisko attiecību vadībā. Strādājusi starptautiskajā lidostā “Rīga”, bijusi projektu vadītāja asistente arhitektu birojā “Sarma & Norde”, personāla speciāliste šobrīd vienā no vadošajiem zvērinātu advokātu birojiem “Fogels, Vītols & Paipa”, bet kopš 2014. gada Agnese Trofimova ir Starptautisko un sabiedrisko attiecību programmas vadītāja biedrībā “Latvijas Sarkanais Krusts”.

Līdztekus kampaņu organizēšanai, dalībai vietējos un starptautiskos projektos, konferencēs, semināros un pieredzes apmaiņās Agneses darba pienākumi saistīti arī ar komunikāciju Latvijas mērogā ar reģionālajām Sarkanā krusta komitejām, kā arī starptautiski - ar pārstāvjiem no 192 Sarkanā krusta un Sarkanā pusmēness kustības nacionālajām biedrībām. Kustības viens no septiņiem pamatprincipiem ir brīvprātība, un arī Agnese pati guvusi daudzveidīgu pieredzi brīvprātīgajā darbā - piedalījusies koncertos Latvijas bērnu namos un pansionātos, organizējusi aktivitātes starptautiskā nevalstiskā bērnu un jauniešu organizācijā “Jaunie Vanagi”, darbojusies fondā “Laimas Zeme” un projektā “Dabas koncertzāle”.

Sirdī Agnese ir arī mūziķe ar lielisku muzikālo gaumi, un ar vijoles spēli viņa priecēja Latvijas Sarkanā Krusta simtgades svinībās 2018. gadā.

Spēku Agnese gūst pastaigās gar jūru un mežos, viņa daudz lasa un ar kolēģēm ik pa laikam labprāt atklāj jaunas kafejnīcas. Agnese augstu vērtē godīgumu, lojalitāti, un viņa spēj tiešā veidā pateikt, ko domā, bet tajā pašā laikā ievērojot taktiskumu.