Drošas braukšanas skolas mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Latvijā. Tādēļ jau kopš 2007. gada te apmāca gan topošos auto un moto vadītājus, kuri gūst pirmās iemaņas, gan arī pieredzējušus braucējus, kam palīdz pilnveidot braukšanas stilu un izskaust nepilnības. Drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks plašāk pazīstams kā autosportists, savu profesionālo karjeru līdz tam veidojis dažādu uzņēmumu vadībā. Jānis atzīst, ka instruktora profesionalitāte un spējas ir noteicošais, vai informācija un zināšanas tiks liktas lietā pareizi, padarot satiksmi uz Latvijas un pasaules ceļiem drošāku. Un piebilst: „Droša un sportiska braukšana ir mana ikdiena jau sen, taču tagad hobijs pāraudzis par darbu.”