Dzejniece, rakstniece, žurnāliste, ekskursiju vadītāja – tik dažādi ir ieraksti Annas Rancānes biogrāfijā, bet visus viņas darbus vieno Latgales mīlestība. Annas dzeja pauž bezgalīgu cieņu pret dzimto vietu, no kuras viņa nāk – Rēzeknes novada Rogovku, pret vecākiem, jo īpaši mammu, kā arī ticību. Šīs vērtības uzrunā arī viņas līdzcilvēkus. Vēl Annai ļoti patīk fotografēt, tas ir viņas vaļasprieks. Fotogrāfiju ir ļoti daudz, pilns dators. Tajās iemūžināta Krāslava, Dagda, Puša, Rāzna, Lubāns, Rēzekne, bet krāšņās rozes ir no Londonas.