Igeta Ozoliņa studējusi Latvijas Mūzikas akadēmijā mūzikas pedagoģijas jomā un apguvusi grupu psihoterapiju un psihodrāmu Latvijas Moreno institūtā. Savas spējas un talantu lielākoties ieguldījusi mūzikas un vokālās pedagoģijas laukā, apmācot neskaitāmus audzēkņus, sagatavojot tos dažāda mēroga konkursiem, festivāliem un koncertprogrammām. Igeta Ozoliņa vada arī brīvās gribas ansambli „Stiprās sievas”, kura repertuārā ir tautas mūzika, spēka dziesmas un latviešu komponistu dziesmas. Šobrīd Igeta strādā arī Agra Daņiļēviča deju skolā „Dzirnas”, apmācot dejotājus dziedātprasmē, spēlē etnoprieka grupā „Ogas”, vada psihodrāmas grupas, kā arī studē etnomuzikoloģiju Mūzikas akadēmijā. Brīvajā laikā Igetu interesē ceļošana, psiholoģiska satura literatūra, lauku pirts, latviskā dzīvesziņa un baltu rituāli.