Taciņu, ko sauc par mūziku, Annija iestaigāja jau trī gadu vecumā, godam uzstājoties TV konkursā „Cālis”. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā izstudējusi klasisko operdziedāšanu un piedalījusies vairāku mūziklu un dziesmuspēļu iestudējumos Latvijā, Annija Putniņa devās mācīties mūziklu dziedāšanu Londonas Karaliskās mūzikas akadēmijas maģistrantūrā, kuru pabeidza 2013. gadā.

Atgriežoties Latvijā, pēc viņas iniciatīvas Rīgas Doma kora skolā tika izveidota Mūziklu nodaļa. Pagājušajā vasarā nodaļai bija ceturtais izlaidums. Kā diplomdarbu, beidzot nodaļu, viņi iestudēja Kārļa Lāča mūziklu „Pūt, vējiņi!”, kas spoži apliecināja audzēkņu talantu un četru gadu laikā uzkrātās zināšanas. Savukārt komponists Valts Pūce reiz teicis tā : „Viņai ir plašas diapazona un tembra iespējas. Annija ir dziedātāja - kosmoss!”