Piedzimt kopā ar Latviju. Šī vakara Monopola stāsts par Latvijas valsts vienaudžiem – simtgadniekiem. Mūsu viešņa šādus stāstus iemūžinājusi filmā "100 gadi esības vējos", kas nu veido dokumentālu laikmeta liecību. Iepazīstamies – dokumentālo filmu režisore Ludmila Ikere.