„Stāstniecības tradīciju pārmantošana un uzturēšana 21. gadsimtā”. Savulaik ar šādu nosaukumu tika dibināta stāstnieku asociācija un mūsu šī vakara Monopola viesis ir spilgtākais apliecinājums šim faktam - filoloģijas doktors, Latvijas folkloras pētnieks stāstnieks Guntis Pakalns.