Una Taal-Medvide ir mūzikas ierakstu izdevniecības un koncertu rīkošanas aģentūras „deBusul music” dibinātāja un vadītāja. Paralēli mūzikas menedžmentam Una ir aizrautīga un talantīga fotogrāfe. Sarbojoties ar kolēģi Kristīni Kutuzovu, tapis jauns projekts - foto grāmata “Ziemeļmeitas kods” (angļu valodas versijā – „Her Northern Roots”). Tā ir foto un teksta sinerģija, kas ilustrē un raksturo Latvijas sievieti - tādu, kas tur godā tradīcijas, vēsturisko mantojumu, bet spēj pilnībā pielāgoties laikmeta norisēm, turklāt, laikam ritot un pieaugot brīvības spēkā, arī būt par viedokļa līderi, balsi, kuru dzird viņas sievišķībā un līdzvērtībā.

Grāmatas tekstuālajā daļā tiek salīdzinātas sievietes lomas - iedzimtās, iemācītās un iegūtās, reālās un izsapņotās. Tā ir refleksija gan par sievietes spēku, gan trauslumu un droši vien visam pāri mūžīgo jautājumu - kāds ir virsmērķis un kāda ir lielā jēga būt par sievieti šajā dzīvē, par ziemeļmeitu.