„Centrs ZIN” ir zināšanu centrs, kas stiprina pieaugušos, sniedzot izpratni, metodes un iespēju izzināt sevi, lai kļūtu par drošu pamatu bērna izaugsmei. Georgs Rubenis ir „Centrs ZIN” vadītājs un fonda "Plecs" valdes loceklis. Georgs vairāk nekā 10 gadus strādājis žurnālistikā un sabiedriskajās attiecībās, tagad vada lekcijas par sevis pilnveidošanu, bet literatūrā debitē ar elektroniski izdoto fantāzijas garstāstu „Apslēptā mehānisma likums”, kur daudzu notikumu centrā ir viena cilvēka izaugsme.

Jaunais rakstnieks atzīst: „Svarīgi ir dzīvot, apzinoties, ka neesam pilnīgas, gatavas būtnes; ka man, ka katram no mums ir vēl ļoti daudz jāmācās, lai ar savām darbībām, savu rīcību prastu ne tikai izdziedēt pašiem savus ievainojumus, bet arī iemācīties neievainot tos, kas mums ir līdzās.”

Cilvēki mēdz teikt: es dzīvē peldu pret straumi. Jautāts, ko viņš atbildētu šādā gadījumā, Georgs Rubenis atzīst, ka tā ir brīnišķīga analoģija.

"Domāju lielākā daļa no mums esam braukuši kādos laivu braucienos pa upēm. Tad ļoti labi zinām, ka visātrāk tiekam uz priekšu, kad esam iekšā straumē. Bet tajā pašā laikā arī zinām, lai trāpītu tajā straumē, ir jāmāk stūrēt. Tajā brīdī, kad esam šajā straumes plūdumā, mēs kustamies ar vismazāko iespējamo piepūli," atzīst Georgs Rubenis. "Peldēt pret straumi? Nezinu, cik produktīvi. Tieši tāpat arī mēģinājums atrast kādu alternatīvo ceļu vai blakusceļu. Labi zinām, ja mēs izbraucam no Gaujas straumes, mēs ātri vien apstājāmies krastā un laiva vairs nekustas uz priekšu, un atkal jāpieliek lielas pūles, lai varētu kustēties.

Es domāju, ka noteikti vērts ir būt straumē, būt plūdumā, bet patiesībā, būt straumē vai plūdumā nav kaut kas, kas notiek neapzināti, pats par sevi. Tas ir jājūt, un ir jāpieliek zināmas pūles, lai mēs tur varētu atrasties."