Ko vilkt mugurā, ko šovakar apēst,  šos tik ikdienišķos jautājumus šovakar Monopolā vaicājam mūsu skolotājam – internetam. Bet vai šis skolotājs māca būt arī kritiskiem pret paša dotiem padomiem, vaicājam Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedras vadītājai Gunai Spuravai.