Latvijas Hidroekoloģijas institūta projekta „Svešo sugu izplatība un ietekme uz Baltijas jūras un saldūdens ekosistēmām” vadītāja ir bioloģijas doktore Solvita Strāķe. Projekts paredz izpētīt funkcionālo saikni starp bioloģisko daudzveidību un svešo sugu radīto ietekmi Latvijas ūdeņu un sauszemes ekosistēmās, izvērtējot svešo sugu izplatību, izplatīšanās tendences, veicot svešo sugu radītās bioloģiskās daudzveidības zaudējumu-ieguvumu analīzi, izstrādājot un novērtējot svešo sugu izplatības un populāciju attīstības scenārijus atbilstoši klimata pārmaiņu scenārijiem, kā arī izstrādājot rekomendācijas rīcībām.

Pētīt jūru un to, ko tā slēpj zem ūdens virsmas, ir Solvitas ikdiena, saskarties ar ledus laikmeta lieciniekiem un jaunākajiem ieceļotājiem Baltijas ūdeņos – viņas darba privilēģija. Bet brīvajā laikā Solvita tikpat aizrautīgi nododas jāšanas sportam.