Iznākusi grāmata “Daiļās mātes. Sieviete, ķermenis subjektivitāte”. Tā pēta mātišķību feminisma teoriju kontekstā. Grāmatas autore raksta: “Esmu pārliecināta, ka ķermeņa pieredze ir neatņemama subjektivitātes daļa. Mātišķību skatu ne tikai kā garīgu, bet arī ķermenisku praksi.” Raidījumā Monopols saruna ar grāmatas autori – mākslas kritiķi, filozofi un feministi Janu Kukaini.