No nātrēm, niedrēm, kārkliem, kļavām un ozoliem senie latvieši izgatavoja vilnu, no kuras tapa cimdi un cepures. Šo tikumu pazīst arī mūsu šī vakara Monopola viesis no Stalidzāniem - tekstilmākslinieks Ritvars Točs.