Uzmini nu, kas viņa ir? Dzied, apciemo zirgus, spēlē teātri, smejas un nepaliek vienaldzīga pret citu ciešanām, bet visvairāk viņa runā Kurzemes radio. Jā, tā ir šī vakara Monopola viešņa - Kurzemes radio leģenda Dace Blathena.

Kurzemes radio leģenda Dace Blathena dzimusi Saldū. Jau skolas laikā aktīvi darbojusies dažādos pulciņos, dziedājusi korī un spēlējusi teātri. Pēc pamatskolas beigšanas Dace iestājās Saldus tehnikumā, kur ieguva veterinārfeldšera kvalifikāciju. Vidusskolas gados Dace nodibināja arī savu grupu un paralēli mācībām uzstājās dažādos pasākumos kā dziedātāja.    

2005. gadā Dace sāka strādāt Vārmes pagasta pārvaldē par kultūras nama direktori un uzsāka studijas Liepājas Universitātē  Kultūras darba vadības fakultātē. Četru gadu studijas, darbs pagasta pārvaldē un saimniecības uzturēšana nebija vienīgais, ko Dace darīja. Paralēli viņa nodibināja Vārmes amatierteātri “Es un Tu”, kur spēlē pati jau no pašiem pirms sākumiem, kā arī jau kopš 1999.gada ir daļa no Vārmes pagasta ansambļa “Atbalss”.

Pēc vairāku gadu darba Vārmes pagastā, Dace pārcēlās uz dzīvi Kuldīgā un mainīja arī darba vietu – 2015. gadā kļūstot par Kurzemes radio reklāmas konsultanti, pēc pusgada  - par reklāmas daļas vadītāju. Vēlāk arī par vienu no raidījuma “Diena top” vadītājām.

Gadu vēlāk tapa Daces pirmais autorraidījums “Dādas pasakas”. Vēl viens no Daces autorraidījumiem “Skatuves putekļu stāsti”, kas 2021.gadā kļuva par “Radio skatuvi”). Šobrīd paralēli autorraidījumiem Dace strādā kā producente dažādu īstermiņa projektu raidījumiem, un otro gadu strādā arī Kuldīgas novada dzīvajā muzejā “Senās Kuldīgas stāsts” kā ekskursiju vadītāja.

Par savu darbu Dace ir ieguvusi arī vairākus apbalvojumus – divas Kuldīgas novada gada balvas kultūrā par amatierteātra saieta Vārmē “Spiets” organizēšanu un par Kurzemes radio raidījumu “Skatuves putekļu stāsti”, kā arī ieguvusi Latvijas Nacionālā kultūras centra diplomu par veiksmīgu lomas atveidojumu Leldes Stumbres lugā “Kalnu tāle”.

Ārpus darba un dalības dažādos pasākumos, Dace bieži atrodas savos laukos Vārmē, kur mīt viņas četrkājainie draugi. Daces sirdī īpaša loma ir viņas zirgam Veto. 

Brīvajos brīžos Dace dodas uz teātra izrādēm un koncertiem, lasa grāmatas, apmeklē kino, dažādas lekcijas un konferences.