"Tie mūžīgie mirkļi" – tā savu personālizstādi nosaukusi mūsu šī vakara viešņa un vārdam mūžība šai sarunā būs pavisam cita nozīme. Mūsu viešņa taksidermiste – māksliniece Sarmīte Inberga.

Daba Sarmīti interesējusi jau kopš bērnības, un jau sen vina zinājusi, ka ar to vēlas saistīt arī savu nākotni, tādēļ augstāko izglītību ieguvusi Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē.

Jau studiju laikā sākusi strādāt Latvijas Dabas muzejā, kur aizvadījusi satoņu gadus. Strādājusi arī taksidermijas laboratorijā, izgatavojusi nelielu dzīvnieku izbāžņus. Pēc darba gaitām Dabas muzejā Sarmīte pievērsusies zivju taksidermijai.

Taksidermista mākslu Sarmīte lielākoties apguvusi pašmācības ceļā, tomēr desmit dienas skolojusies zivju taksidermiju arī Amerikā pie viena no pasaules vadošākajiem taksidermistiem.

Karjeras laikā Sarmīte piedalījusies arī taksidermijas čempionātos gan Eiropā, gan citviet pasaulē, sasniedzot labus rezultātus – iegūti gan trešās, gan otrās pakāpes diplomi zivju izbāžņu vai mulāžu kategorijās.