Kalpojot sieviešu cietumā par kapelāni, viņa ir izveidojusi resocializācijas programmu "Mirjama", kurā atsevišķi no pārējām notiesātajām dzīvo un mācās sešpadsmit sievietes. Programma ir guvusi atzinību Latvijas Valsts mērogā, kā arī starptautiski par to ir radusies interese. Taču darbs cietumā nav vienīgā viņas kalpošanas joma. Kristus savus pirmos mācekļus aicināja no zvejnieku vidus un uz sava vārda lika izmest tīklus. Zvejnieki parasti tīklus izmet dažādās vietās, meklēdami lomu. Šis kalpošanas arhetips caurauž arī mūsu viešņas dzīvi. Ārpus pamatdarba sieviešu cietumā, Rudīte raksta dzeju, ir iznākuši četri viņas dzejas krājumi.

Lielajā Piektdienā Monopola viešņa – kapelāne un dzejniece Rudīte Losāne.