Par Latvijas Universitātes rektora amatu cīnīsies divi pretendenti – Signe Bāliņa un Gundars Bērziņš. Jaunā rektora izvēle noslēgsies ar rektora vēlēšanām LU Satversmes sapulcē 23. februārī.

Signe Bāliņa pašlaik ir LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore un LU rektora padomniece. Turpmākajos mēnešos universitātes personālam, mācībspēkiem un studentiem būs iespēja iepazīties ar rektora amata kandidātu redzējumu par LU izaugsmes nodrošināšanai nepieciešamajām darbībām, lai sasniegtu stratēģijā izvirzītos mērķus zinātnes izcilības, studiju kvalitātes un citās būtiskās jomās. 

Profesore atzīst: „Tehnoloģijas maina pasauli, un mēs nezinām, cik dažādās profesijās un dažādās lomās mums dzīves laikā būs jābūt. Tas nozīmē, ka arī mums ir jābūt atvērtiem, gataviem mainīties un mācīties. Tas ir liels izaicinājums visām nozarēm.”

"Latvijas Universitāte ir mana universitāte, es esmu pati studējusi, esmu beigusi Latvijas Universitāti, mans dēls ir beidzis Latvijas Universitāti, un īstenībā visu savu mūžu, visu savu darba mūžu arī es esmu bijusi saistīta ar Latvijas Universitāti, sarunā atklāj Signe Bāliņa.

"Mana vīzija par Latvijas Universitāti ir tā sajūta, kas, es domāju, ir ikvienam no mums, kas ir bijis saistīts Latvijas Universitāti, ka tā ir labākā, ka Latvijas Universitāte ir vadošā zinātņu universitāte Latvijā, un Latvijas Universitāte ir tā, kas pārstāv visas jomas.

Mums vienlīdz svarīga ir gan humanitārā joma, gan sociālā, gan dabaszinātnes, gan tehnoloģijas un, protams, arī medicīna, veselības aizsardzība. Tas ir ļoti liels izaicinājums, kā saliedēt Latvijas Universitātes kolektīvu, lai mēs tiešām parādītu visiem gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, ko mēs darām, kādi ir mūsu sasniegumi un uz ko mēs esam spējīgi.

Mēs esam viedokļu līderi ļoti daudzās jomās Latvijā, un nereti tā mūsu lietderība pašlaik ir nedaudz varbūt pabālējusi, un tas ir tas, kas tiešām būtu mums visiem kopīgi jādara, jāceļ Latvijas Universitātes prestižs un jāceļ Latvijas Universitātes slava.

Nākamā rektora viens no lielākajiem uzdevumiem ir tiešām saliedēt Latvijas Universitātes kolektīvu, lai mēs visi kopīgi virzāmies uz tiem rezultātiem, kādi mums stratēģijā ir noteikti. Mēs zinām, ka esam tie labākie, bet lai arī visi pārējie saprastu, ka mēs tiešām esam tie labākie.

Cik liels ir Latvijas universitātes kolektīvs?

Signe Bāliņa: Latvijas Universitātē strādā vairāk nekā 3000 darbinieki, un mums studē 15000 studenti. Mēs esam Latvijas Universitāte. Latvijas Universitātes lielākā vērtība ir Latvijas Universitātes saime - mūsu studenti, mūsu profesori, mūsu pētnieki, mūsu administratīvais personāls. Un tā ir ļoti liela atbildība. Es gribētu teikt, ka rektoram ir jākalpo universitātei, rektoram ir jākalpo zinātnei un Tēvzemei. Tas ir tas, kas ir rakstīts arī mūsu universitātes devīzē jau no tiem laikiem, kad universitāte tika dibināta.