Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas fakultāte piedāvā iegūt plašu un vispusīgu humanitāro izglītību, dziļāk iepazīstot reliģiju kultūras kontekstā. Teoloģijas studijās tiek iegūta izpratne par kristietības un dažādu citu reliģiju uzskatiem, vēsturi, Svētajiem rakstiem, praksi un reliģijas nozīmi mūsdienu sabiedrības procesos. Dace Balode ir LU Teoloģijas fakultātes dekāne, studējusi Vācijā un Šveicē, studentu mīlēta un profesionāla pasniedzēja. 2018.gada 29. jūnijā Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcā notika LELBĀL Virsvaldes plenārsēdes noslēguma dievkalpojums, kurā par mācītāju tika ordinēta LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode.

„Pazemība bieži vien tiek saprasta kā pazemošanās, kā paklausība, bet pazemība, manuprāt, tajā īstumā ir tā, ka tu esi tas, kas tu esi, un ne vairāk, un arī ne mazāk. Tas ir tas, par ko es teiktu, kāpēc ir svarīgi atsaukties arī tam uzdevumam - būt par mācītāju sievietei,” atzīst Dace Balode.