Māris Ķirsons saka: „Baznīcas uzdevums ir kalpot cilvēkam. Ja patiešām grib kalpot, mācītājs nevar tikai sprediķot. Viņam jāapzina cilvēku vajadzības, kas dažādos vecumos atšķirīgas. Jāzina, kā palīdzēt cilvēkiem, lai viņi pēc tam palīdzētu paši sev. Psihologa un laulību terapeita darbs maniem pienākumiem piepulcējās tāpēc, ka tas palīdz izprast cilvēkus, saprast, kā darboties ar daudziem atkarību gūstā nonākušajiem cilvēkiem. Palīdzēt saredzēt, ka Dieva mīlestība uz cilvēku attiecas arī tad, ja viņš ir morāli pagrimis.
Lūgšana var būt atbilde Dieva mīlestībai. Mīlestība maina cilvēku."

Saruna ar mācītāju un atkarību terapeitu Māri Ķirsonu šovakar Monopolā.