Rudīte Losāne ir sieviešu cietuma kapelāne, bijusī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas evaņģēliste, un - kopš 2019. gada 27. oktobra - Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas mācītāja, kura tagad kalpo Cīravas draudzē. Rudīte ir arī dzejniece, kura veiksmīgi izdevusi četrus dzejoļu krājumus.

Rakstniece un žurnāliste Inga Jēruma ir uzrakstījusi biogrāfisku grāmatu „Sieviete, kura maina likteņus” par Rudīti Losāni. Tajā atklājas spēcīga personība, kas sirdsmieru gūst kalpošanā un dzejā. Rudīte interesējas arī par kinoloģiju, viņai patīk ceļot ar auto, klausīties klasisko mūziku, ar īpašu interesi lasīt Latvijas pirmās brīvvalsts laika literatūru. Un vēl Rudītei ļoti patīk rozes.