Juris Cālītis ir teologs un mācītājs, kā arī viens no Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas reformu kustības "Atdzimšana un atjaunošanās" līdzgaitniekiem un atbalstītājiem. Teoloģijas pasniedzējs Latvijas Universitātē.

Juris Cālītis augstāko teoloģisko izglītību ieguvis ASV prestižajā Hārvarda universitātē un bijis mācītājs latviešu draudzē Toronto, Kanādā. Pēc neatkarības atjaunošanas pārcēlies uz Latviju, kur paralēli mācītāja darbam pasniedz teoloģiju Latvijas Universitātē un kopā ar sievu Sandru Dzenīti-Cālīti vada biedrību „Zvannieku mājas”.

„Zvannieku” filosofija ir – bērnam ir nepieciešama droša un brīva vide, kurā attīstīties, kļūt patstāvīgam, izkopt talantus. „Zvannieki” ir atvērta tipa kopiena, kuru var apmeklēt ikviens, tās ir mājas, kurās vienmēr var atgriezties, tā ir pašdziedinoša vide, kurā atveseļošanos piedzīvo ne tikai bērni un pusaudži, bet arī pieaugušie.

Pats Juris par sevi reiz teicis tā: „Manī ir kaut kas no sievietes. Svarīgi, ka es augu bez tēva, mani audzināja sievietes, audzināja māte, vecāmamma un vēlāk tantes.”

Juris ir arī īsts eksperts mūzikas jautājumos, un viņa hobijs ir diriģēšana - šo mākslu viņš studē no izcilajiem meistariem meistatklasēs dażādās interneta vietnēs, bet sveēdienās ļoti atraktīvi, ar bērnu un jauniešu piedalīšanos, vada "Zvannieku" kori.

Juris lieliski orientējas auto lietās un ir labs braucējs, varētu pat teikt, ka nenogurdināms, jo var vadīt automašīnu garas stundas bez atpūtas, pat naktī.